Оскаржені закриття підвищеної міцності для бетону (Turbohhroup, Turbopovint) \ witret-met